Dualinis universitetinis mokymas. Bakalauras - meistras

Vilniaus Gedimino technikos universitetas kartu su Vokietijos Hanza parlamentu pradėjo bendro projekto “Dvigubo bakalauro laipsnio, įgyjant integruotą bakalauro ir meistro profesijos laipsnį“ projektavimą bei įgyvendinimą.

Hanza parlamentas vienija 45 Prekybos, pramonės ir amatų rūmus, universitetus bei kitas verslą skatinančias organizacijas iš 10 Baltijos jūros regiono valstybių bei Ukrainos, Baltarusijos ir Vengrijos. Hanza Parlamentas savo strategiją grindžia įvairiapuse smulkiųjų ir vidutiniųjų verslo įmonių bei amatų plėtra, rengiant ir tobulinant jaunus kvalifikuotus specialistus, vadovus bei verslininkus.

Naujai kuriamos studijų programos „Elektros inžinierius – meistras“ esmė – asmuo, baigęs studijas aukštojoje mokykloje, įgaus bakalauro lygio teorines žinias, o taip pat bus pilnai pasiruošęs dirbti meistru. Tam tikslui siekiama sukurti visai kitokią studijų programos struktūrą: per visą studijų aukštojoje mokykloje laiką studentas 50 proc. jo praleis betarpiškai aukštojoje mokykloje išklausydamas visus bakalauro lygmenį atitinkančius Elektros inžinerijos specialybės teorinius kursus ir 50 proc. laiko praleis įmonėje, dirbančioje pagal jo studijų specifiką ir atlikdamas įvairias praktikas. Tokiu būdu jis įgaus meistrui būtinus įgūdžius.

Šis studijų modelis įmonėms, dalyvaujančioms projekte, tai yra toms įmonėms, kuriuose studentai atliks praktikas, atvers naujas galimybes sau parengti kvalifikuotus specialistus, kurie po aukštosios mokyklos baigimo iš karto, be kokio nors papildomo pasirengimo, galės savarankiškai dirbti meistro pareigose. Dėka ilgalaikių praktikų šie specialistai jau bus prisitaikę prie įmonės specifikos, darbo pobūdžio ir pan. Būsimieji darbuotojai bus naudingi ir ta prasme, kad galės parengti bakalauro baigiamajį darbą įmonei rūpimais klausimais ir pateikti konkrečių pasiūlymų padėčiai gerinti.


Šaltinis: Vilniaus Gedimino technikos universitetas